Personuppgiftspolicy

Avtalsvillkor / Personuppgiftshanterings rutiner

Från och med 2018-05-25 så började den nya dataskyddslagen GDPR gälla. Från denna dag så har följande policy upprättats för All-Media Öresund AB.

Syfte

Denna policy har vi upprättat för dig som kund och så att du ska känna dig trygg med de personuppgifter du har anförtrott oss med.

Denna policy utgår ifrån dataskyddsförordningen (GDPR) och uppger samt förtydligar hur man får jobba samt hantera personuppgifter för att garantera dina rättigheter och integritet.

Du ska tydligt veta vem som har tillgång till dina personuppgifter, hur de används och hur det behandlas.

Detta för att du ska veta förutsättningarna hur du kan tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än var vi behöver för ändamålet och för att kunna fullfölja våra åtagande mot dig.

Vi stävar kontinuerligt att lagra minsta möjliga integritetskänsliga uppgifter om er.

Vi behöver lagra viss information om dig för att följa lagar och avtal samt för att utföra kund-marknadsundersökningar.

Du har rätt att motsätta dig denna insamling av information och personuppgifter.

När vi ber om dina personuppgifter för första gången så kommer du få information om hur denna kommer användas och hur du kan motsätta dig denna insamling.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi enligt lag har anledning att behandla.

Vi behandlar inte personuppgifter mer än de vi behöver för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, lag eller överenskommelser.

Nedan är exempel på personuppgifter vi behandlar:


 • Företag
 • Titel
 • Namn
 • Användarnamn
 • Telefon & adress till ditt arbete
 • Anteckningar för att fullfölja åtagande/avtal
 • Uppgifter du självmant eller frivilligt angivit och lämnat
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Innan vi behandlar dina personuppgifter behöver vi alltid ditt samtycke.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Detta gör att vi inte längre kommer hantera era personuppgifter samt inhämta nya uppgifter med förutsättning att detta inte krävs enligt lag eller avtal. Viktigt att tänka på vid ett återkallat samtycke är att vi inte kommer kunna fullfölja de åtagande och skyldigheter vi har i förhållande till er.

Vi får tillgång till era personuppgifter på följande sätt:


 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt.
 • Uppgifter du som finns i offentliga register
 • Uppgifter du lämnar eller uppger vid besök hos oss
 • Uppgifter du lämnar när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter du lämnar via våra enkäter
 • Uppgifter du lämnar via våra event
 • Uppgifter du lämnar via våra tävlingar
 • Uppgifter du lämnar via våra undersökningar
 • Uppgifter du lämnar via vår hemsida
 • Uppgifter du lämnar när du ber oss kontakta dig
 • Uppgifter du lämnar när du kontaktar oss
 • Uppgifter du lämnar när du söker anställning
 • Uppgifter du lämnar på annat sätt vid kontakta med oss
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Våra rutiner har som utgångspunkt att endast de medarbetare eller personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sin arbetsuppgift ska ha tillgång till dem.

Vi har ett starkt utvecklat säkerhetssystem samt affärssystem som sätter din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstörning eller andra förändringar som kan innebära risk för din integritet.

Vi förvarar all data med personuppgifter i våra egna servrar på plats hos oss som finns i en larmad och låst serverhall där endast behörig personal har tillgång in.

Hur lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det, eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal enligt gällande regler samt säkerhetsställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Om du väljer att få dina produkter skickade från oss så läggs ditt namn, din önskade adress och din e-postadress till i vår frakt boknings system som hanteras av vår tjänsteleverantör Consignor.

Consignor uppfyller alla krav som sätts av datainspektionen (GDPR).

Om du avregistrerar dina uppgifter från att vidare användning av vår fraktsystem så stryks dina uppgifter från detta system.

Rensning av personuppgifter sker när någon kontaktperson slutar på kundföretaget. Alla kunder har rätt att om så önskas att bli informerade om vilka personuppgifter All-Media Öresund AB har registrerat om dem.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla lagar och avtal.

I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång var tredje år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

Ansvar

All-Media Öresund AB är personuppgiftsansvarig, detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Frågor?

Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till vår kontaktperson för personuppgiftfrågor.

Jonas Rydje, VD, jonas@all-media.se, 040-208 200

Mer information om regler för behandling av personuppgifter hittar du hos Datainspektionen